Domov / Všeobecné obchodní podmínky

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY

Tyto Podmínky použití, společně se všemi dalšími uvedenými dokumenty, stanoví podmínky použití, za kterých můžete používat tento web, www.revolutionworks.com, („Náš web“)Přečtěte si pozorně tyto Podmínky použití a ujistěte se, že jim rozumíteVáš souhlas s dodržováním a dodržováním těchto Podmínek používání se považuje za vzniklý při prvním použití našeho webu a pokud nesouhlasíte s dodržováním a dodržováním těchto podmínek používání, musíte okamžitě přestat používat náš web.
 1. Definice a interpretace

V těchto Podmínkách použití, pokud z kontextu nevyplývá jinak, mají následující výrazy následující význam:

"Účet"   znamená účet požadovaný pro přístup uživatele k některým oblastem našich stránek a / nebo jejich používání, jak je podrobně uvedeno v článku 4;

"Obsah"   znamená jakýkoli a veškerý text, obrázky, zvuk, video, skripty, kód, software, databáze a jakékoli jiné formy informací, které mohou být uloženy v počítači, který se objeví na našem webu nebo tvoří jeho část;

"Uživatel"   znamená uživatele našeho webu;

„Uživatelský obsah“ znamená jakýkoli obsah odeslaný uživateli na náš web

 1. Informace o nás

Naše stránky, www.revolutionworks.com, jsou vlastněny a provozovány společností Revolutionworks Ltd („My / nás / naše“) společnost s ručením omezeným registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem 10350660, jejíž adresa je 2 Chesterfield Buildings, Westbourne Place, Bristol BS8 1RU

3.   Přístup na naše stránky

3.1 Přístup na naše stránky je zdarma.

3.2 Je vaší povinností učinit veškerá nezbytná opatření pro přístup na naše stránky.

3.3 Přístup na naši stránku je poskytován „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“Naše stránky (nebo jejich části) můžeme kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, pozastavit nebo přerušitNebudeme za vás žádným způsobem odpovědní, pokud náš web (nebo jeho část) nebude kdykoli a na jakoukoli dobu nedostupný.

 1. Účty

4.1 Některé části našich stránek (včetně možnosti nákupu zboží od nás) mohou vyžadovat účet, aby k nim měly přístup.

4.2 Účet si nemůžete vytvořit, pokud máte méně než 14 letPokud máte méně než 14 let a chcete používat části našich stránek, které vyžadují účet, měl by váš účet vytvořit váš rodič nebo zákonný zástupce a účet musíte používat pouze s jejich dohledem.

4.3 Při vytváření účtu musí být poskytnuté informace přesné a úplnéPokud se některá z vašich údajů změní později, je vaší odpovědností zajistit, aby byl váš účet průběžně aktualizován.

4.4 Vyžadujeme, abyste pro svůj účet vybrali silné heslo, které se skládá z kombinace malých a velkých písmen, číslic a symbolů)Je na vaší zodpovědnosti, aby vaše heslo zůstalo v bezpečíNesmíte sdílet svůj účet s nikým jinýmPokud se domníváte, že se váš účet používá bez vašeho svolení, kontaktujte nás okamžitě na adrese hello@revolutionworks.comNeodpovídáme za žádné neoprávněné použití vašeho účtu.

4.5 Veškeré osobní údaje poskytnuté na vašem účtu budou shromažďovány, používány a uchovávány v souladu s vašimi právy a našimi povinnostmi podle zákona o ochraně údajů z roku 1998, jak je stanoveno v článku 17.

4.6 Pokud si přejete zrušit svůj účet, můžete tak učinit kdykoliUkončení účtu povede k odstranění vašich údajůZrušením účtu odstraníte také přístup do všech oblastí našeho webu, které vyžadují přístup k účtu.

4.7 Pokud zrušíte svůj účet, veškerý uživatelský obsah, který jste vytvořili na našem webu, bude smazán.

 1. Práva k duševnímu vlastnictví

5.1 S výjimkou obsahu uživatelů (viz článek 6) veškerý obsah zahrnutý na našich stránkách a autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví k tomuto obsahu, pokud není výslovně uvedeno jinak, patří nám nebo nám bylo licencovánoVeškerý obsah (včetně obsahu uživatelů) je chráněn platnými zákony a smlouvami o duševním vlastnictví Spojeného království a mezinárodními zákony.

5.2 S výhradou bodů 5.3 a 5.6 nesmíte reprodukovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, pronajímat, sublicencovat, ukládat nebo jiným způsobem znovu používat obsah z našich stránek, pokud k tomu nedostaneme výslovné písemné povolení od nás .

5.3 Můžete:

5.3.1 Přístup, prohlížení a používání našich stránek ve webovém prohlížeči (včetně jakékoli možnosti procházení webu zabudované do jiných typů softwaru nebo aplikace);

5.3.2 Stáhněte si náš web (nebo jakoukoli jeho část) pro ukládání do mezipaměti;

5.3.3 Vytisknout jednu kopii jakékoli stránky (stránek) z našeho webu;

5.3.4 Stáhněte si výpisy ze stránek na našem webu; a

5.3.5 Uložte stránky z našeho webu pro pozdější a / nebo offline prohlížení.

5.4 Naše postavení jakožto vlastníka a autora obsahu na našich stránkách (nebo případně identifikovaných poskytovatelů licence) musí být vždy uznáno.

5.5 Nesmíte používat žádný obsah vytištěný, uložený nebo stažený z našich stránek pro komerční účely, aniž byste k tomu nejprve získali licenci od nás (případně od našich poskytovatelů licence).To nezakazuje běžný přístup, prohlížení a používání našich stránek pro obecné informační účely, ať už ze strany obchodních uživatelů nebo spotřebitelů.

5.6 Nic v těchto Podmínkách použití neomezuje ani nevylučuje ustanovení o spravedlivém obchodování v kapitole III zákona o autorských právech, vzorech a patentech z roku 1988 „Zákony povolené ve vztahu k autorským dílům“, které se týkají zejména vytváření dočasných kopií; výzkum a soukromé studium; vytváření kopií pro analýzu textu a dat pro nekomerční výzkum; kritika, recenze, citace a zpravodajství; karikatura, parodie nebo pastiche; a náhodné zahrnutí materiálu chráněného autorskými právy.

 1. Uživatelský obsah

6.1 Uživatelský obsah na našem webu zahrnuje (ale není to nezbytně omezeno) recenze produktů a komentáře.

6.2 Účet je vyžadován, pokud chcete odeslat Uživatelský obsahDalší informace naleznete v článku 4.

6.3 Souhlasíte s tím, že za svůj uživatelský obsah nesete výlučnou odpovědnostKonkrétně souhlasíte, prohlašujete a zaručujete, že máte právo odeslat Uživatelský obsah a že veškerý takový Uživatelský obsah bude v souladu s našimi Zásadami přijatelného použití, podrobně uvedenými níže v článku 12.

6.4 Souhlasíte s tím, že vůči nám budete odpovědní a v plném rozsahu, který dovoluje zákon, nás odškodníte za jakékoli porušení záruk poskytnutých na základě odstavce 6.3Budete odpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou nám v důsledku takového porušení utrpíme.

6.5 Vy (nebo vaši poskytovatelé licencí, pokud je to vhodné) si ponecháte vlastnictví svého uživatelského obsahu a veškerá práva duševního vlastnictví v něm obsaženáKdyž odešlete obsah uživatele, udělujete nám bezpodmínečnou, nevýhradní, plně převoditelnou, bezplatnou, trvalou, neodvolatelnou, celosvětovou licenci k použití, ukládání, archivaci, syndikování, publikování, přenosu, přizpůsobení, úpravě, reprodukci, distribuci, přípravě odvozená díla, zobrazování, provádění a sublicencování vašeho uživatelského obsahu za účelem provozu a propagace našeho webuKromě toho také udělujete ostatním uživatelům právo kopírovat a citovat svůj uživatelský obsah na našem webu.

6.6 Pokud si přejete odstranit uživatelský obsah z našeho webu, bude dotyčný uživatelský obsah odstraněn .   Upozorňujeme však, že ukládání do mezipaměti nebo odkazy na váš uživatelský obsah nemusí být okamžitě nedostupné (nebo nemusí být dostupné vůbec, pokud jsou mimo naši přiměřenou kontrolu).

6.7 Můžeme odmítnout, překlasifikovat nebo odstranit jakýkoli uživatelský obsah z našich stránek, kde, podle našeho výhradního názoru, porušuje naše zásady přijatelného použití nebo pokud obdržíme stížnost od třetí strany a rozhodneme, že by měl být dotyčný obsah uživatele odstraněn. jako výsledek.

 1. Odkazy na naše stránky

7.1 Můžete odkazovat na naše stránky za předpokladu, že:

7.1.1 děláte to spravedlivým a zákonným způsobem;

7.1.2 neděláte to způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu asociace, potvrzení nebo schválení na naší straně, pokud žádná neexistuje;

7.1.3 nepoužíváte žádná loga nebo ochranné známky zobrazené na našich stránkách bez našeho výslovného písemného souhlasu; a

7.1.4 tak neučiníte způsobem, který by byl poškozen naší pověst nebo jej zneužil.

7.2 Můžete odkazovat na kteroukoli stránku našeho webu.

7.3 Rámování nebo vkládání našich stránek na jiné webové stránky není povoleno bez našeho výslovného písemného souhlasuPro další informace nás prosím kontaktujte na hello@revolutionworks.com.

7.4 Nesmíte odkazovat na naše stránky z žádného jiného webu, jehož hlavní obsah obsahuje materiál, který:

7.4.1 je sexuálně explicitní;

7.4.2 je obscénní, úmyslně urážlivý, nenávistný nebo jinak zánětlivý;

7.4.3 podporuje násilí;

7.4.4 propaguje nebo napomáhá při jakékoli formě protiprávní činnosti;

7.4.5 diskriminuje jakoukoli osobu, skupinu nebo třídu osob, rasu, pohlaví, náboženství, národnost, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo věk;

7.4.6 je určeno nebo je jinak pravděpodobné, že bude ohrožovat, obtěžovat, obtěžovat, varovat, nepohodlí, rozrušit nebo rozpačitat jinou osobu;

7.4.7 se počítá nebo je pravděpodobné, že klamou jinou osobu;

7.4.8 je určeno nebo je pravděpodobné, že poruší (nebo hrozí, že poruší) soukromí jiné osoby;

7.4.9 klamavě zosobňuje jakoukoli osobu nebo jinak klamně vyjadřuje identitu nebo příslušnost určité osoby způsobem, který je počítán jako klamný (zjevné parodie nejsou zahrnuty do této definice za předpokladu, že nespadají do žádného z ostatních ustanovení této podskupiny) - příloha 7.4);

7.4.10 znamená jakoukoli formu přidružení k nám, pokud žádná neexistuje;

7.4.11 porušuje nebo asistuje při porušování práv duševního vlastnictví (včetně, ale nikoli výhradně, patentů, autorských práv, ochranných známek a databázových práv) jakékoli jiné strany; nebo

7.4.12 je porušena jakákoli zákonná povinnost vůči třetí osobě, mimo jiné včetně smluvních povinností a povinností důvěrnosti.

7.5 Omezení obsahu v článku 7.4 se nevztahují na obsah odeslaný na stránky jinými uživateli za předpokladu, že hlavní účel webu je v souladu s ustanoveními odstavce 7.4.Není například zakázáno zveřejňovat odkazy na obecných sociálních sítích pouze proto, že takovýto obsah může zveřejnit jiný uživatelJe však zakázáno zveřejňovat odkazy na webové stránky, které se zaměřují na uživatele nebo podporují odesílání takového obsahu od uživatelů.

 1. Odkazy na jiné stránky

Na našich stránkách mohou být uvedeny odkazy na jiné stránkyPokud není výslovně uvedeno, tyto stránky nejsou pod naší kontrolouZa obsah stránek třetích stran nepřijímáme ani nepřijímáme žádnou odpovědnostZahrnutí odkazu na jiné stránky na našem webu slouží pouze pro informaci a neznamená žádné schválení samotných stránek nebo stránek, které je mají pod kontrolou.

 1. Zřeknutí se odpovědnosti

9.1 Nic na našem webu nepředstavuje radu, na kterou byste se měli spolehnoutPoskytuje se pouze pro obecné informační účely.

9.2 V rozsahu povoleném zákonem nezaručujeme, že naše stránky splní vaše požadavky, že neporuší práva třetích osob, že bude kompatibilní se veškerým softwarem a hardwarem nebo že bude v bezpečíPokud v důsledku našeho opomenutí vykonat přiměřenou péči a dovednosti jakýkoli digitální obsah z našich stránek poškodí vaše zařízení nebo jiný digitální obsah patřící vám, můžete mít nárok na určité právní prostředky nápravyChcete-li získat více podrobností o vašich právech a opravných prostředcích jako spotřebitele, obraťte se na místní Citizens Advice Bureau nebo Office Standards Office.

9.3 Vyvíjíme přiměřené úsilí, abychom zajistili, že obsah na našem webu je úplný, přesný a aktuálníNeučiníme však žádná prohlášení, záruky ani záruky (ať už výslovné nebo předpokládané), že obsah je úplný, přesný nebo aktuálníVezměte prosím na vědomí, že tato výjimka se nevztahuje na informace týkající se zboží k prodeji prostřednictvím našeho webu.

9.4 Neodpovídáme za obsah ani přesnost ani za názory, názory nebo hodnoty vyjádřené v obsahu uživateleJakékoli takové názory, názory nebo hodnoty jsou názory příslušného uživatele a žádným způsobem neodrážejí naše názory, názory nebo hodnoty.

 1. Naše odpovědnost

10.1 Ustanovení tohoto článku 10 se vztahují pouze na používání našich stránek a nikoli na prodej zboží, které se řídí odděleně našimi obchodními podmínkami.

10.2 V maximálním možném rozsahu povoleném zákonem nepřijímáme žádnou odpovědnost vůči Uživateli za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ať už předvídatelnou nebo jinak, smlouvou, deliktu (včetně nedbalosti), za porušení zákonné povinnosti nebo jinak, vyplývající z nebo v v souvislosti s používáním (nebo nemožností používat) naše stránky nebo s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah (včetně obsahu uživatelů) obsažený na našich stránkách.

10.3 V maximální možné míře povolené zákonem vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a záruky (ať už výslovné nebo předpokládané), které se mohou vztahovat na náš web nebo jakýkoli obsah zahrnutý na našich stránkách.

10.4 Pokud jste podnikový uživatel, nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, prodeje, podnikání nebo výnosu; ztráta obchodní příležitosti, dobré vůle nebo dobré pověsti; ztráta očekávaných úspor; přerušení podnikání; nebo za jakékoli nepřímé nebo následné ztráty nebo poškození.

10.5 Vyvíjíme veškeré přiměřené dovednosti a péči, abychom zajistili, že náš web neobsahuje viry a jiný malwareS výhradou odstavce 9.2 však nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození způsobené virem nebo jiným malwarem, distribuovaným útokem odmítnutí služby nebo jiným škodlivým materiálem nebo událostí, které mohou nepříznivě ovlivnit váš hardware, software, data nebo jiných materiálů, ke kterým dojde v důsledku vašeho používání našeho webu (včetně stahování jakéhokoli obsahu z něj) nebo jakéhokoli jiného webu uvedeného na našem webu.

10.6 Nepřijímáme ani nepřijímáme odpovědnost ani odpovědnost vyplývající z jakéhokoli přerušení nebo nedostupnosti našeho webu v důsledku vnějších příčin, mimo jiné včetně poruchy zařízení ISP, poruchy hostitelského zařízení, selhání komunikační sítě, přírodních událostí, válečných činů nebo zákonná omezení a cenzura.

10.7 Nic v těchto Podmínkách použití nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za podvod nebo podvodné nepravdivé prohlášení, za smrt nebo zranění v důsledku nedbalosti nebo za jakékoli jiné formy odpovědnosti, které nemohou být vyloučeny nebo omezeny zákonem.Podrobné informace o zákonných právech spotřebitelů, včetně práv souvisejících s digitálním obsahem, vám poskytne místní občanská poradenská kancelář nebo úřad pro obchodní normy.

 1. Viry, malware a zabezpečení

11.1 Vyvíjíme veškeré přiměřené dovednosti a péči, abychom zajistili, že náš web je bezpečný a bez virů a jiného malwaru.

11.2 Jste zodpovědní za ochranu svého hardwaru, softwaru, dat a jiného materiálu před viry, malwarem a dalšími riziky internetového zabezpečení.

11.3 Nesmíte úmyslně zavádět viry nebo jiný malware nebo jakýkoli jiný materiál, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý buď na naši stránku nebo prostřednictvím ní.

11.4 Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k žádné části našeho webu, serveru, na kterém je náš web uložen, nebo k jakémukoli jinému serveru, počítači nebo databázi připojené k našemu webu.

11.5 Nesmíte zaútočit na naše stránky pomocí útoku odmítnutí služby, distribuovaného útoku odmítnutí služby nebo jakýmkoli jiným způsobem.

11.6 Tím, že porušíte ustanovení bodů 11.3 až 11.5, můžete se dopustit trestného činu podle zákona o zneužití počítače z roku 1990Každé takové porušení bude nahlášeno příslušným orgánům činným v trestním řízení a my s nimi budeme plně spolupracovat tím, že jim poskytneme vaši totožnostVaše právo používat náš web zanikne okamžitě v případě takového porušení.

 1. Přijatelné zásady použití

12.1 Naše stránky můžete používat pouze způsobem, který je zákonný a je v souladu s ustanoveními tohoto článku 12Konkrétně:

12.1.1 musíte zajistit, abyste plně dodržovali všechny místní, národní nebo mezinárodní zákony a / nebo předpisy;

12.1.2 nesmíte používat náš web žádným způsobem nebo za žádným účelem, který je nezákonný nebo podvodný;

12.1.3 nesmíte používat naše stránky k vědomému odesílání, nahrávání nebo jiným způsobem k přenosu dat, která obsahují jakoukoli formu viru nebo jiného malwaru nebo jakýkoli jiný kód určený k nepříznivému ovlivnění počítačového hardwaru, softwaru nebo dat jakéhokoli druhu ; a

12.1.4 nesmíte používat náš web žádným způsobem ani za žádným účelem, který by jakýmkoli způsobem poškozoval jakoukoli osobu nebo osoby.

12.2 Při odesílání obsahu uživatele (nebo jakýmkoli jiným způsobem komunikace pomocí našeho webu) nesmíte odesílat, komunikovat ani jinak provádět nic, co:

je sexuálně explicitní;

12.2.1 je obscénní, úmyslně urážlivý, nenávistný nebo jinak zánětlivý;

12.2.2 podporuje násilí;

12.2.3 propaguje nebo pomáhá v jakékoli formě nezákonné činnosti;

12.2.4 diskriminuje jakoukoli osobu, skupinu nebo třídu osob, rasu, pohlaví, náboženství, národnost, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo věk;

12.2.5 je zamýšleno nebo jinak pravděpodobné, že bude ohrožovat, obtěžovat, obtěžovat, varovat, nepohodlí, rozrušit nebo zahanbit jinou osobu;

12.2.6 se počítá nebo je pravděpodobné, že bude klamat;

12.2.7 je určeno nebo jinak pravděpodobné, že poruší (nebo hrozí, že poruší) právo jiné osoby na soukromí;

12.2.8 klamavě zosobňuje jakoukoli osobu nebo jinak klamně vyjadřuje vaši totožnost nebo příslušnost způsobem, který je počítán jako klamný (zjevné parodie nejsou zahrnuty do této definice za předpokladu, že nespadají do žádného z ostatních ustanovení tohoto článku 12.2) ;

12.2.9 znamená jakoukoli formu přidružení k nám, pokud žádná neexistuje;

12.2.10 porušuje nebo pomáhá při porušování práv duševního vlastnictví (včetně, ale bez omezení na ně, autorských práv, patentů, ochranných známek a databázových práv) jakékoli jiné strany; nebo

12.2.11 porušuje jakoukoli zákonnou povinnost vůči třetí straně, mimo jiné včetně smluvních povinností a povinností důvěrnosti.

12.3 Vyhrazujeme si právo pozastavit nebo ukončit váš přístup na náš web, pokud podstatným způsobem porušíte ustanovení tohoto článku 12 nebo kterékoli jiné ustanovení těchto Podmínek používáníKonkrétně můžeme podniknout jednu nebo více z následujících akcí:

12.3.1 dočasně nebo trvale pozastavit váš účet a / nebo vaše právo přístupu na náš web;

12.3.2 odstranit veškerý Uživatelský obsah odeslaný, který porušuje tyto Zásady přijatelného použití;

12.3.3 vydá vám písemné varování;

12.3.4 zahájit proti vám soudní řízení o úhradě všech souvisejících nákladů na základě odškodnění vyplývajícího z vašeho porušení;

12.3.5 podniknout proti vám další právní kroky;

12.3.6 sdělit takové informace orgánům činným v trestním řízení, jak je požadováno nebo jak považujeme za přiměřeně nutné; a / nebo

12.3.7 jakékoli další činnosti, které považujeme za přiměřené (a zákonné).

12.4 Tímto vylučujeme jakoukoli odpovědnost vyplývající z jakýchkoli akcí (včetně, ale nejen, výše uvedených), které můžeme přijmout v reakci na porušení těchto Podmínek používání.

 1. Ochrana osobních údajů a cookies

Používání našich stránek se řídí také našimi zásadami týkajícími se cookies a ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese   Zásady ochrany osobních údajů   Tyto zásady jsou tímto odkazem začleněny do těchto Podmínek používání.

 1. Změny těchto Podmínek používání

14.1 Tyto Podmínky použití můžeme kdykoli změnitJakékoli takové změny se stanou pro vás závazné při prvním použití našeho webu po provedení změnDoporučujeme vám proto tuto stránku občas zkontrolovat.

14.2 V případě rozporu mezi aktuální verzí těchto Podmínek používání a jakoukoli předchozí verzí (verzemi), platí ustanovení platná a účinná, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 1. Kontaktujte nás

Chcete-li nás kontaktovat, pošlete nám e-mail na adresu hello@revolutionworks.com nebo pomocí kterékoli z metod uvedených na naší kontaktní stránce na adrese   Kontaktujte nás .

 1. Komunikace od nás

16.1 Pokud máme vaše kontaktní údaje (pokud například máte účet), můžeme vám občas zaslat důležitá upozornění e-mailemTato oznámení se mohou týkat záležitostí, mimo jiné včetně změn služeb, změn těchto Podmínek používání, našich prodejních podmínek a změn vašeho účtu.

16.2 Nikdy vám nebudeme posílat marketingové e-maily jakéhokoli druhu bez vašeho výslovného souhlasuPokud udělíte takový souhlas, můžete se kdykoli odhlásitPokud se od nás kdykoli odhlásíte z přijímání e-mailů, může trvat až 7 pracovních dnů, než vyhovíme vaší žádosti.Během této doby od nás můžete i nadále dostávat e-maily.

16.3 V případě dotazů nebo stížností na komunikaci od nás (včetně, ale nejen, marketingových e-mailů) nás prosím kontaktujte na hello@revolutionworks.com nebo prostřednictvím   Kontaktujte nás .

 1. Ochrana dat

17.1 Veškeré osobní údaje, které můžeme shromažďovat, budou shromažďovány, používány a uchovávány v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998 a vašich práv a našich povinností podle tohoto zákona.

17.2 Vaše osobní údaje můžeme použít k:

17.2.1 Poskytněte a spravujte svůj účet;

17.2.2 Odpovědět na veškerou komunikaci, kterou nám pošlete;

17.2.3 Zasílání důležitých oznámení, jak je podrobně uvedeno v článku 16;

17.3 Vaše osobní údaje nepředáme žádné třetí straně.

 1. Právo a jurisdikce

18.1 Tyto Podmínky použití a vztah mezi vámi a námi (smluvní nebo jiný) se řídí anglickým právem a jsou vykládány v souladu s ním.

18.2 Pokud jste spotřebitelem, veškeré spory týkající se těchto Podmínek používání, vztahu mezi vámi a námi nebo jakékoli záležitosti z nich vyplývající nebo s nimi spojené (smluvní nebo jiné) podléhají jurisdikci soudů Anglie, Walesu, Skotsko nebo Severní Irsko, jak určuje vaše bydliště.

18.3 Pokud podnikáte, veškeré spory týkající se těchto Podmínek používání, vztahu mezi vámi a námi nebo jakékoli záležitosti z nich vyplývající nebo s nimi spojené (smluvní nebo jiné) podléhají výlučné jurisdikci soudů Anglie a Walesu .