Domov / Podmínky prodeje

PODMÍNKY PRODEJE ZBOŽÍ PRODANÉ V TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE

Tyto podmínky prodeje, spolu se všemi dalšími dokumenty uvedenými v tomto dokumentu, stanoví podmínky, za kterých prodáváme zboží spotřebitelům prostřednictvím tohoto webu, www.revolutionworks.com (dále jen „náš web“).Než si objednáte jakékoli zboží z našich stránek, přečtěte si pozorně tyto podmínky prodeje a ujistěte se, že jim rozumítePři objednávce Zboží budete požádáni o přečtení a přijetí těchto Podmínek prodejePokud nesouhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto prodejní podmínky a nebudete jimi vázáni, nebudete moci objednat zboží prostřednictvím našeho webuTyto podmínky prodeje, jakož i všechny a všechny smlouvy jsou pouze v anglickém jazyce.

 1. Definice a interpretace

1.1 V těchto prodejních podmínkách, pokud z kontextu nevyplývá jinak, mají následující výrazy následující význam:

"Smlouva"

se rozumí smlouva na nákup a prodej Zboží, jak je vysvětleno v článku 8;

"Zboží"

znamená zboží, které prodáváme prostřednictvím našich stránek;

"Objednat"

znamená vaši objednávku na Zboží;

"Potvrzení objednávky"

znamená naše přijetí a potvrzení vaší objednávky;

"Číslo objednávky"

znamená referenční číslo vaší objednávky; a

 1. Informace o nás

2.1 Naše stránky, www.revolutionworks.com, jsou vlastněny a provozovány společností Revolutionworks Ltd („My / nás / naše“) společnost s ručením omezeným registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem 10350660, jejíž adresa je 2 Chesterfield Buildings, Westbourne Place, Bristol BS8. 1RUNaše číslo DPH je 254 0425 32.

 1. Přístup na naše stránky a jejich používání

3.1 Přístup na naše stránky je zdarma.

3.2 Je vaší povinností učinit veškerá nezbytná opatření pro přístup na naše stránky.

3.3 Přístup na naši stránku je poskytován „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“Naše stránky (nebo jejich části) můžeme kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, pozastavit nebo přerušitNebudeme za vás žádným způsobem odpovědní, pokud náš web (nebo jeho část) nebude kdykoli a na jakoukoli dobu nedostupný.

 1. Obchodní zákazníci

Tyto podmínky prodeje se nevztahují na zákazníky, kteří kupují zboží v rámci podnikáníPokud jste firemní zákazník, kontaktujte nás prosím na e-mailu hello@revolutionworks.com .

 1. Zboží, ceny a dostupnost

5.1 Vyvíjíme veškeré přiměřené úsilí, abychom zajistili, že všechny popisy a grafické znázornění Zboží, které máme k dispozici, odpovídá skutečnému ZbožíVezměte však na vědomí následující:

5.1.1 Obrázky zboží jsou pouze ilustrativníMezi obrázkem produktu a skutečným prodaným produktem mohou být malé rozdíly v barvě kvůli rozdílům v počítačových obrazovkách a světelných podmínkách;

5.1.2 Obrázky a / nebo popisy obalů jsou pouze pro ilustrativní účely, skutečné balení Zboží se může lišit .

5.2 Vezměte prosím na vědomí, že článek 5.1 nevylučuje naši odpovědnost za chyby způsobené nedbalostí na naší straně a týká se pouze drobných variací správného zboží, nikoli úplně jiného zboží.Pokud obdržíte nesprávné Zboží (tznZboží, které není tak, jak je popsáno).

5.3 V případě potřeby můžete být vyzváni k výběru požadované velikosti, modelu, barvy, čísla zboží, které kupujete.

5.4 Nemůžeme zaručit, že Zboží bude vždy k dispoziciÚdaje o zásobách jsou uvedeny na našem webu.

5.5 Drobné změny mohou být čas od času provedeny u určitého Zboží mezi vaší objednávkou a zpracováním této Objednávky a odesláním Zboží, například za účelem zohlednění změn v příslušných zákonech a regulačních požadavcích nebo v zájmu řešení konkrétních technických nebo bezpečnostních problémyJakékoli takové změny nezmění žádné hlavní vlastnosti Zboží a nebudou mít vliv na vaše použití tohoto ZbožíPokud však dojde ke změně, která by ovlivnila vaše užívání Zboží, budou vám poskytnuty vhodné informace.

5.6 Vyvíjíme veškeré přiměřené úsilí, abychom zajistili, že všechny ceny uvedené na našich stránkách jsou v době online připojení správnéVyhrazujeme si právo na změnu cen a přidání, změnu nebo odebrání speciálních nabídek čas od času a podle potřebyZměny v ceně neovlivní žádnou objednávku, kterou jste již zadali (všimněte si však odstavce 5.9 týkajícího se DPH).

5.7 Všechny ceny jsou před přijetím vaší objednávky zkontroloványV případě, že jsme ukázali nesprávné informace o cenách, budeme vás písemně kontaktovat, abychom vás informovali o chyběPokud je správná cena nižší než ta, která byla zobrazena při provedení objednávky, jednoduše vám naúčtujeme nižší částku a pokračujeme ve zpracování vaší objednávkyPokud je správná cena vyšší, dáme vám možnost zakoupit zboží za správnou cenu nebo zrušit vaši objednávku (nebo její dotčenou část)V tomto případě nebudeme pokračovat ve zpracování vaší objednávky, dokud neodpovítePokud do 28 dnů od vás nedostaneme odpověď, budeme s vaší objednávkou zacházet jako se zrušením a budeme o tom písemně informovat.

5.8 V případě, že se cena Zboží, které jste si objednali, změní mezi provedením vaší objednávky a námi zpracovávajícím touto objednávkou a přijetím platby, bude vám účtována cena uvedená na našem webu v okamžiku zadání vaší objednávky.

5.9 Všechny ceny na našich stránkách zahrnují DPHPokud se sazba DPH mezi zadáním objednávky a námi provádějícími platbou změní, částka splatné DPH bude při přijetí platby automaticky upravenaNaše ceny zůstávají stejné u objednávek dodaných mimo EU, i když z těchto objednávek nelze účtovat DPH.

5.10 Poplatky za doručení nejsou zahrnuty v ceně Zboží zobrazené na našem webuDalší informace o poplatcích za doručení naleznete v sekci pro rezervaciV rámci procesu objednávky vám budou představeny možnosti dodání a související poplatky.

 1. Objednávky - jak se vytvářejí smlouvy

6.1 Náš web vás provede procesem objednáníPřed odesláním objednávky budete mít možnost zkontrolovat objednávku a změnit jiPřed odesláním se ujistěte, že jste objednávku řádně zkontrolovali.

6.2 Pokud nám během procesu objednávky poskytnete nesprávné nebo neúplné informace, kontaktujte nás co nejdřívePokud nemůžeme vaši objednávku zpracovat z důvodu nesprávných nebo neúplných informací, budeme vás kontaktovat a požádáme o opravuPokud nám neposkytnete přesné nebo úplné informace v přiměřené lhůtě od naší žádosti, zrušíme vaši objednávku a považujeme Smlouvu za ukončenouPokud nám v důsledku vašich nesprávných nebo neúplných informací vzniknou nějaké náklady, můžeme vám tyto náklady přenést.

6.3 Žádná část našich stránek nepředstavuje smluvní nabídku, kterou lze přijmoutVaše objednávka představuje smluvní nabídku, kterou můžeme dle vlastního uvážení přijmoutNaše potvrzení přijetí vaší objednávky neznamená, že jsme ji přijaliNaše přijetí je indikováno tím, že vám pošleme Potvrzení objednávky e-mailemPouze jednou, co jsme vám zaslali potvrzení objednávky, bude mezi námi a vámi existovat právně závazná smlouva.

6.4 Potvrzení objednávky musí obsahovat následující informace:

6.4.1 Vaše číslo objednávky;

6.4.2 Potvrzení objednaného zboží včetně úplných podrobností o hlavních vlastnostech tohoto zboží;

6.4.3 Plně podrobně rozepsané ceny za objednané zboží včetně případných daní, dodání a dalších dodatečných poplatků;

6.4.4 Předpokládané termíny dodání;

6.5 K vašemu Zboží také přiložíme papírovou kopii Potvrzení objednávky.

6.6 V nepravděpodobném případě, že z jakéhokoli důvodu neakceptujeme nebo nemůžeme splnit vaši objednávku, vysvětlíme písemně pročZa normálních okolností nebude provedena žádná platbaPokud jsme provedli platbu, budou vám tyto částky vráceny co nejdříve, v každém případě do 14 dnů.

6.7 Veškeré vrácení peněz podle tohoto článku 6 bude provedeno stejným způsobem platby, jaký jste použili při objednávce Zboží, pokud výslovně nepožádáte o vrácení peněz jiným způsobem.

 1. Způsob platby

7.1 Platba za zboží a související poplatky za doručení musí být provedeny vždy předem a během procesu objednávky budete vyzváni k zaplaceníZvolený způsob platby nebude účtován, dokud neodešleme vaše zboží.

7.2 Přijímáme na našem webu následující způsoby platby:

7.2.1 Debetní nebo kreditní karta;

7.2.2 Paypal;

7.2.3 Apple Pay

 1. Dodání, riziko a vlastnictví

8.1 Veškeré zboží zakoupené prostřednictvím našeho webu bude obvykle doručeno do 30 kalendářních dnů po datu potvrzení naší objednávky, pokud není během procesu objednávky dohodnuto nebo stanoveno jinak (s výhradou zpoždění způsobených událostmi mimo naši kontrolu, k nimž viz článek 14).

8.2 Pokud nemůžeme dodat zboží v den dodání, platí následující:

8.2.1 Pokud na vaší doručovací adrese není nikdo k dispozici pro příjem zboží a zboží nemůže být odesláno prostřednictvím vaší poštovní schránky nebo ponecháno na bezpečném místě, které jste určili, zanecháme dodací list s vysvětlením, jak změnit uspořádání dodávky nebo kde sbírat. zboží;

8.2.2 Pokud zboží nevyzvednete nebo nepřeskupíte do 21 dnů, budeme vás kontaktovat a zeptáme se, jak si přejete pokračovatPokud vás nemůžeme kontaktovat nebo zařídit opakované doručení nebo vyzvednutí, budeme se Smlouvou zacházet jako se zrušeným a navrácením ZbožíPokud k tomu dojde, bude vám vrácena kupní cena samotného Zboží, nikoli však náklady na doručeníMůžeme vám také vyúčtovat jakékoli přiměřené dodatečné náklady, které vzniknou při vymáhání zboží.

8.3 V nepravděpodobném případě, že nedodáme Zboží do 30 kalendářních dnů od potvrzení naší objednávky (nebo jak bylo dohodnuto nebo uvedeno jinak jako v bodě 10.1), můžete se Smlouvou nakládat jako s okamžitě ukončit:

8.3.1 Odmítli jsme vaše zboží doručit; nebo

8.3.2 Vzhledem ke všem relevantním okolnostem bylo dodání v tomto časovém období nezbytné; nebo

8.3.3 Při objednávce Zboží jste nám řekli, že dodání v tomto časovém období je zásadní.

8.4 Pokud si nepřejete zrušit platnost podle bodu 8.3 nebo pokud se neuplatní žádná ze specifikovaných okolností, můžete zadat nové (přiměřené) datum dodáníPokud nedodržíme novou lhůtu, můžete smlouvu považovat za ukončenou.

8.5 Můžete zrušit celou nebo část své objednávky na základě článků 8.3 nebo 8.4 za předpokladu, že oddělení zboží ve vaší objednávce by významně nesnížilo jejich hodnotuVeškeré částky, které jste již zaplatili za zrušené zboží a jeho doručení, vám budou vráceny do 14 dnůVezměte prosím na vědomí, že pokud vám bude doručeno jakékoli zrušené zboží, musíte je vrátit nám nebo s námi zajistit jejich vyzvednutíV obou případech poneseme náklady na vrácení zrušeného zboží.

8.6 Doručení se považuje za kompletní a odpovědnost za Zboží přechází na vás, jakmile zboží doručíme na adresu včetně případné alternativní adresy, kterou jste uvedli.

8.7 Vlastnictví Zboží přechází na vás, jakmile obdržíme platbu v plné výši všech dlužných částek (včetně všech příslušných dodacích poplatků).

8.8 Jakékoli vrácení peněz podle tohoto článku 8 bude provedeno stejným způsobem platby, jaký jste použili při objednávce Zboží, pokud výslovně nepožádáte o vrácení peněz jiným způsobem.

 1. Záruka

9.1 Na všechny výrobky zakoupené od Revolutionworks Ltd (Revolutionworks) se vztahuje záruka, že na zakoupeném produktu nebudou žádné vady materiálu ani zpracování po dobu jednoho roku od data nákupu původním koncovým uživatelem.Datum nákupu znamená datum, kdy byl produkt odeslán Revolutionworks / nebo zakoupen od oficiálního prodejce RevolutionworksPokud produkt nebyl zakoupen online, je vyžadován doklad o datu zakoupeníPokud produkt tuto záruku nesplní a kupující oznámí Revolutionworks písemně v záruční době, Revolutionworks:

Pokud je to možné, zašlete zdarma všechny potřebné náhradní díly potřebné k opravě produktuPokud to problém nevyřeší, vraťte prosím produkt na místo zakoupeníPokud jste zakoupili produkt na webu Revolutionworks online, vraťte jej prosím spolu s průvodním dopisem s popisem toho, co je špatného a vaší adresy: Revolutionworks Ltd, jednotka 33, Filwood Green Business Park, 1 Filwood Park Lane Bristol, BS4 1ET , Spojené království

Před výměnou produktu Revolutionworks je společnost Revolutionworks oprávněna požadovat, aby kupující vrátil produkt Revolutionworks na náklady kupujícího ke kontroleNáhradní produkt bude zaslán na adresu uvedenou na průvodním dopiseNáklady za to pokryjí revoluceVaše záruka nebude platná, pokud:

- Produkt byl poškozen nesprávným použitím nebo byl použit v jiné aplikaci, pro kterou nebyl navržen.
- Každá část produktu byla připojena k nesprávnému napájení.
- Zakoupili jste si produkt od třetí strany (tj
ne z Revolutionworks nebo oficiálního prodejce Revolutionworks)

- Produkt byl opraven nebo se pokusil o opravuTo zahrnuje demontáž nebo částečnou demontáž.
-Výrobní štítek byl změněn, poškozen nebo odstraněn

Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.

 1. Zrušení a vrácení zboží, pokud změníte názor

10.1 Pokud jste spotřebitelem v Evropské unii, máte zákonné právo na „rozmyšlenou“ lhůtu, ve které můžete smlouvu z jakéhokoli důvodu zrušitToto období začíná, jakmile je vaše objednávka dokončena a my vám zašleme potvrzení objednávky, tznpři uzavření smlouvy mezi vámi a námiMůžete také z jakéhokoli důvodu zrušit před odesláním potvrzení objednávky.

10.1.1 Pokud je Zboží doručováno v jedné splátce (ať už jde o jednotlivé položky nebo více položek), končí zákonná lhůta na rozmyšlenou 14 kalendářních dnů po dni, kdy obdržíte (nebo někdo, koho nominujete) Zboží

10.1.2 Pokud je Zboží dodáváno v samostatných splátkách v samostatných dnech, končí zákonná lhůta pro rozmyšlenou 14 kalendářních dnů po dni, kdy obdržíte (nebo někdo, koho nominujete) poslední splátku Zboží

10.2 Pokud si přejete uplatnit své právo na zrušení podle tohoto článku 10.1, musíte nás informovat o svém rozhodnutí ve lhůtě na rozmyšlenou.Můžete tak učinit jakýmkoli způsobem, který si však přejete, nicméně pro vaše pohodlí Nabízíme formulář pro zrušení na našich stránkách kontaktujte násUpozorňujeme, že doba chlazení trvá celé kalendářní dnyPokud nám například pošlete e-mail nebo dopis do 23:59:59 v poslední den lhůty na rozmyšlenou, bude vaše zrušení platné a přijatoPokud byste nás chtěli přímo kontaktovat a zrušit, použijte následující údaje:

10.2.1 E-mail: hello@revolutionworks.com;

V každém případě nám poskytněte své jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a číslo objednávky.

10.3 Můžeme se vás zeptat, proč jste se rozhodli zrušit, a můžete použít jakékoli odpovědi, které poskytnete, ke zlepšení našeho zboží a služeb, avšak mějte na paměti, že nemáte žádnou povinnost poskytovat jakékoli podrobnosti, pokud si to nepřejete.

10.4 Upozorňujeme, že můžete ztratit své zákonné právo na zrušení podle tohoto článku 10.1 za následujících okolností:

10.4.1 Pokud bylo Zboží pro vás přizpůsobeno nebo vyrobeno na míru;

10.4.2 Pokud bylo Zboží neoddělitelně smícháno s jinými položkami (podle jejich povahy) poté, co jste je obdrželi.

10.5 Ujistěte se, že nám vrátíte Zboží nejpozději 14 kalendářních dnů po dni, kdy jste nás informovali, že si přejete zrušit podle tohoto článku 10.1.

10.6 můžete vrátit zboží k nám i n osob v našich obchodních hodin 9am - 5pm pondělí do pátku nebo si je může vrátit vhodnou doručovací služby podle svého výběru na náš vrátí adresu v jednotce 33, Filwood Green Business Park, 1 Filwood Park Lane, Bristol BS4 1ETKontaktujte nás na adrese kontaktujte nás, abychom zajistili inkaso a vráceníVezměte prosím na vědomí, že pokud stornujete zboží podle tohoto bodu 10.1, musíte nést náklady na vrácení zboží námMůžeme vám také účtovat přímé náklady na sběr, pokud nás požádáte, abychom zboží vyzvedli.

10.7 Vrácení peněz podle tohoto článku 10.1 vám bude vydáno do 14 kalendářních dnů od:

10.7.1 Den, kdy obdržíme Zboží zpět; nebo

10.7.2 Den, kdy nás informujete (poskytujete důkazy), že jste zaslali Zboží zpět (pokud je dřívější než den podle bodu 10.8.1); nebo

10.7.3 Pokud sbíráme Zboží podle bodu 10.7, den, kdy nás informujete, že si přejete zrušit Smlouvu; nebo

10.7.4 Pokud jsme dosud neposkytli Potvrzení objednávky nebo jsme ještě neposlali Zboží, v den, kdy nás informujete, že si přejete zrušit Smlouvu.

10.8 Vrácení peněz podle tohoto článku 10.1 může být odečteno za následujících okolností:

10.8.1 Vrácení peněz může být sníženo za jakoukoli sníženou hodnotu ve Zboží vyplývající z nadměrného zacházení s nimi (napřne víc, než by bylo povoleno v obchodě)Vezměte prosím na vědomí, že pokud vystavíme vrácení peněz dříve, než obdržíme zboží a měli jsme možnost je zkontrolovat, můžeme vám následně účtovat příslušnou částku, pokud zjistíme, že se zbožím bylo nadměrně nakládáno.

10.8.2 Poplatky za doručení nebudou vráceny v rámci vrácení penězVezměte prosím na vědomí, že lithium-iontové baterie větší než 100 Wh budou muset být zaslány zpět specializovaným kurýrem dveřních dveří, protože jsou k nim připojeny zvláštní přepravní podmínkyTo bude pravděpodobně stát více, než je hodnota baterie, a tak jediným ekonomickým způsobem, jak vrátit tuto velikost baterie, je osobně.

10.9 Vrácení peněz podle tohoto článku 10 bude provedeno stejným způsobem platby, jaký jste použili při objednávce Zboží, pokud výslovně nepožádáte o vrácení peněz jiným způsobem.

 1. Naše odpovědnost vůči spotřebitelům

11.1 Budeme odpovídat za jakoukoli předvídatelnou ztrátu nebo škodu, kterou můžete utrpět v důsledku našeho porušení těchto prodejních podmínek (nebo smlouvy) nebo v důsledku naší nedbalostiZtráta nebo poškození je předvídatelné, pokud je to zjevným důsledkem našeho porušení nebo nedbalosti nebo pokud je to s vámi a námi zamýšleno při vytváření smlouvyNeodpovídáme za žádné ztráty nebo škody, které nelze předvídat.

11.2 Zboží dodáváme pouze pro domácí a soukromé použití spotřebiteliNeposkytujeme žádnou záruku ani prohlášení, že Zboží je vhodné pro komerční, obchodní nebo průmyslové použití jakéhokoli druhu (včetně dalšího prodeje)Neodpovídáme za ztrátu zisku, ztrátu podnikání, přerušení podnikání ani ztrátu obchodní příležitosti.

11.3 Nic v těchto Podmínkách prodeje se nesnaží omezit nebo vyloučit naši odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí (včetně odpovědnosti našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů); nebo za podvod nebo podvodné nepravdivé prohlášení.

11.4 Nic v těchto Podmínkách prodeje nemá za cíl vyloučit nebo omezit vaše zákonná práva jako spotřebiteleVíce podrobností o vašich zákonných právech získáte u místní občanské poradny nebo úřadu pro obchodní normy.

 1. Události mimo naši kontrolu (vyšší moc)

12.1 Neodpovídáme za žádné selhání nebo zpoždění při plnění našich povinností, pokud toto selhání nebo zpoždění vyplývá z jakékoli příčiny, která je mimo naši přiměřenou kontrolu.K těmto příčinám patří mimo jiné: výpadek napájení, selhání poskytovatele internetových služeb, stávky, výluky nebo jiná průmyslová akce třetích stran, nepokoje a jiné občanské nepokoje, požár, výbuch, povodeň, bouře, zemětřesení, pokles, činy terorismu (ohroženého nebo skutečného), válečných činů (prohlášených, nehlášených, ohrožených, skutečných nebo příprav na válku), epidemie nebo jiné přírodní katastrofy nebo jakékoli jiné události, která je mimo naši přiměřenou kontrolu.

12.2 Pokud dojde k jakékoli události popsané v tomto článku 14, která by mohla nepříznivě ovlivnit naše plnění kterékoli z našich povinností podle těchto prodejních podmínek:

12.2.1 Budeme vás informovat, jakmile to bude rozumně možné;

12.2.2 Podnikneme všechny přiměřené kroky k minimalizaci zpoždění;

12.2.3 V případě, že nemůžeme minimalizovat zpoždění, budou naše dotčené závazky podle těchto Podmínek prodeje (a proto Smlouva) pozastaveny a veškeré časové limity, kterými jsme vázáni, budou odpovídajícím způsobem prodlouženy;

12.2.4 Budeme vás informovat o ukončení události mimo naši kontrolu a podle potřeby poskytneme podrobnosti o všech nových datech, časech nebo dostupnosti Zboží;

12.2.5 Pokud událost mimo naši kontrolu trvá déle než 28 dní, smlouvu zrušíme a vyrozumíme o jejím zrušeníVeškeré vrácení peněz, které vám vzniknou v důsledku tohoto zrušení, vám bude vyplaceno co nejdříve, v každém případě do 14 dnů ode dne zrušení smlouvy;

12.2.6 Dojde -li k události mimo naši kontrolu, která trvá déle než 14 dní a vy si přejete zrušit smlouvu, můžete tak učinit jakýmkoli způsobem, jak si přejete, nicméně pro vaše pohodlí Nabízíme na naší Místo << vložit odkaz >>Pokud byste nás chtěli přímo kontaktovat a zrušit, použijte následující údaje:

E-mail: hello@revolutionworks.com;

V každém případě nám poskytněte své jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a číslo objednávkyVeškeré vrácení peněz, které vám vzniknou v důsledku takového zrušení, vám bude vyplaceno co nejdříve, v každém případě do 14 dnů ode dne zrušení smlouvy.

 1. Komunikace a kontaktní údaje

13.1 Pokud nás chcete kontaktovat s obecnými dotazy nebo stížnostmi, můžete nás kontaktovat e-mailem na hello@revolutionworks.com,

13.2 V záležitostech týkajících se Zboží nebo vaší objednávky nás prosím kontaktujte e-mailem na hello@revolutionworks.com.

13.3 Pokud jde o záležitosti týkající se zrušení, kontaktujte nás e-mailem na adrese hello @olutionworks.com nebo se podívejte na příslušná ustanovení výše.

 1. Stížnosti a zpětná vazba

14.1 Vždy vítáme zpětnou vazbu od našich zákazníků a přesto, že vždy vynaložíme veškeré přiměřené úsilí, abychom zajistili, že vaše zkušenost jako zákazník naší je pozitivní, přesto vás chceme slyšet, pokud máte jakýkoli důvod ke stížnosti.

14.2 Pokud si chcete stěžovat na jakékoli aspekty vašeho jednání s námi, kontaktujte nás jedním z následujících způsobů:

14.2.1 E-mailem, adresovaným Oddělení reklamací na hello@revolutionworks.com ;

 1. Jak používáme vaše osobní údaje (ochrana údajů)

15.1 Veškeré osobní údaje, které můžeme shromažďovat (včetně, ale nikoli výhradně, vašeho jména, adresy a telefonního čísla), budou shromažďovány, používány a uchovávány v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998 a vašimi právy podle tohoto zákona.

15.2 Vaše osobní údaje můžeme použít k:

15.2.1 Poskytujeme Vám naše Zboží a služby;

15.2.2 Zpracovat vaši objednávku (včetně platby) za Zboží; a

15.2.3 Informovat vás o nových produktech a / nebo službách dostupných od nás (pokud jste se rozhodli nebo jste se dříve rozhodli je přijímat)Můžete požádat, abychom vám tyto informace kdykoli přestali zasílat.

15.3 Za určitých okolností (pokud si například přejete zakoupit zboží na dobírku) a s vaším souhlasem můžeme vaše osobní údaje předat agenturám poskytujícím úvěrové reference.Tyto agentury jsou rovněž vázány zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998 a měly by podle toho používat a uchovávat vaše osobní údaje.

15.4 Vaše osobní údaje nebudeme předávat třetím stranám bez předchozího výslovného souhlasu.

 1. Další důležité podmínky

16.1 Můžeme převést (postoupit) naše povinnosti a práva podle těchto Podmínek prodeje (a podle Smlouvy, podle toho, co je relevantní) na třetí stranu (k tomu může dojít například v případě, že naše podnikání prodáme)Pokud k tomu dojde, budete o tom písemně informovániVaše práva vyplývající z těchto Podmínek prodeje nebudou dotčena a naše závazky z těchto Podmínek prodeje budou převedeny na třetí stranu, která jim zůstane vázána.

16.2 Bez našeho výslovného písemného souhlasu nemůžete převádět (postoupit) své závazky a práva podle těchto prodejních podmínek (a podle smlouvy)Toto přiřazení nemůžeme povolit.

16.3 Smlouva je mezi vámi a námiSmyslem není žádným způsobem těžit žádné jiné osobě nebo třetí straně a žádná taková osoba nebo strana nebude mít právo vymáhat jakékoli ustanovení těchto prodejních podmínek.To podléhá článku 16.2 a každý kupující, na kterého byla záruka převedena podle tohoto článku, bude mít právo vymáhat záruku.

16.4 Pokud je kterékoli z ustanovení těchto prodejních podmínek shledáno nezákonným, neplatným nebo jinak nevynutitelným kterýmkoli soudem nebo jiným orgánem, bude se toto ustanovení považovat za oddělené od zbytku těchto prodejních podmínekZbývající část těchto prodejních podmínek je platná a vymahatelná.

16.5 Žádný neúspěch nebo zpoždění při uplatnění některého z našich práv podle těchto Podmínek prodeje neznamená, že jsme se tohoto práva vzdali, a pokud se nás zříkáme porušení některého z ustanovení těchto Podmínek prodeje, znamená to, že se vzdáme jakéhokoli následného porušení. stejného nebo jakéhokoli jiného ustanovení.

16.6 Tyto Podmínky prodeje můžeme čas od času revidovat v reakci na změny příslušných zákonů a dalších regulačních požadavkůZměníme-li tyto podmínky prodeje, které se vztahují k vaší objednávce, oznámíme vám příslušné změny předem a poskytneme podrobnosti o tom, jak je zrušit, pokud s nimi nejste spokojeni.Pokud se rozhodnete zrušit, musíte vrátit jakékoli dotčené Zboží, které jste již obdrželi, a my zařídíme vrácení celé částky (včetně poplatků za doručení), která bude zaplacena do 14 dnů od vašeho zrušení.

 1. Právo a jurisdikce

17.1 Tyto podmínky prodeje a vztah mezi vámi a námi (smluvní nebo jiný) se řídí anglickým zákonem a jsou vykládány v souladu s ním.

17.2 Pokud jste spotřebitel, veškeré spory týkající se těchto prodejních podmínek, vztahu mezi vámi a námi nebo jakékoli záležitosti z nich vyplývající nebo s nimi spojené (smluvní nebo jiné) podléhají jurisdikci soudů Anglie, Walesu, Skotsko nebo Severní Irsko, jak určuje vaše bydliště.

17.3 Pokud jste podnikatelem, veškeré spory týkající se těchto prodejních podmínek, vztahu mezi vámi a námi nebo jakékoli záležitosti z nich vyplývající nebo s nimi spojené (smluvní nebo jiné) podléhají výlučné jurisdikci soudů Anglie a Walesu .