Huis / E-mail Disclaimer
Alle e-mail en bestanden/bijlagen die ermee worden verzonden, zijn vertrouwelijk en zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de persoon of entiteit aan wie ze zijn gericht. Als dit bericht ten onrechte naar u is verzonden, mag u de informatie die het bevat niet kopiëren, verspreiden of openbaar maken. Breng ons onmiddellijk op de hoogte en verwijder het bericht van uw systeem.