Huis / Verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN VAN GOEDEREN VERKOCHT VIA DEZE WEBSITE

Deze Verkoopvoorwaarden, samen met alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijven de voorwaarden waaronder Goederen door Ons aan consumenten worden verkocht via deze website, www.revolutionworks.com (Onze Site). Lees deze Verkoopvoorwaarden aandachtig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u Goederen bestelt via Onze Site. U moet deze Verkoopvoorwaarden lezen en accepteren wanneer u Goederen bestelt. Als u er niet mee instemt om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze Verkoopvoorwaarden, kunt u geen Goederen bestellen via Onze Site. Deze Verkoopvoorwaarden, evenals alle Contracten zijn alleen in de Engelse taal.y.

  1. Definities en interpretaties

1.1           In deze Verkoopvoorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de context anders vereist:

 

“Contract”

betekent een contract voor de aankoop en verkoop van goederen, zoals uitgelegd in artikel 8;

“Goederen”

betekent de goederen die door ons via onze site worden verkocht;

“Volgorde”

betekent uw bestelling voor Goederen;

“Order bevestiging”

betekent onze acceptatie en bevestiging van uw Bestelling;

“Bestelnummer”

betekent het referentienummer voor uw Bestelling; en

 

  1. Informatie over ons

2.1           Onze site, www.revolutionworks.com, is eigendom van en wordt beheerd door Revolutionworks Ltd (wij/ons/onze) een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder 10350660, waarvan het geregistreerde adres iss 2 Chesterfield-gebouwen, Westbourne Place, Bristol BS8 1RU. Ons btw-nummer is 254 0425 32.

  1. Toegang tot en gebruik van onze site

3.1           Toegang tot onze site is gratis.

3.2           Het is uw verantwoordelijkheid om alle nodige regelingen te treffen om toegang te krijgen tot Onze Site.

3.3           Toegang tot onze site wordt geleverd zoals deze is en op basis van beschikbaarheid. We kunnen onze site (of een deel ervan) op elk moment en zonder kennisgeving wijzigen, opschorten of stopzetten. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk jegens u als onze site (of een deel ervan) op enig moment en voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.iod.

  1. Zakelijke klanten

Deze verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op klanten die goederen kopen in het kader van het zakendoen. Bent u een zakelijke klant, neem dan contact met ons op via e-mailhallo@revolutionworks.com.

  1. Goederen, prijzen en beschikbaarheid

5.1           We doen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat alle beschrijvingen en grafische weergaven van Goederen die bij Ons verkrijgbaar zijn, overeenkomen met de werkelijke Goederen. Houd echter rekening met het volgende:

5.1.1Afbeeldingen van goederen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Er kunnen kleine kleurafwijkingen zijn tussen de afbeelding van een product en het daadwerkelijk verkochte product als gevolg van verschillen in computerschermen en lichtomstandigheden;

5.1.2Afbeeldingen en/of beschrijvingen van verpakkingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden, de daadwerkelijke verpakking van Goederen kan variëren .

5.2           Houd er rekening mee dat sub-Clausule 5.1 Onze verantwoordelijkheid voor fouten als gevolg van nalatigheid van Onze kant niet uitsluit en alleen verwijst naar kleine variaties van de juiste Goederen, niet naar verschillende Goederen. Raadpleeg clausule 11 als u onjuiste goederen ontvangt (d.w.z. goederen die niet zijn zoals beschreven).

5.3           In voorkomend geval moet u mogelijk de vereiste maat, het model, de kleur en het aantal van de Goederen die u koopt selecteren.

5.4           We kunnen niet garanderen dat Goederen altijd beschikbaar zullen zijn. Voorraadindicaties worden gegeven op Onze Site.

5.5           Kleine wijzigingen kunnen van tijd tot tijd worden aangebracht in bepaalde Goederen tussen het plaatsen van uw Bestelling en het door ons verwerken van die Bestelling en het verzenden van de Goederen, bijvoorbeeld om wijzigingen in relevante wetten en regelgevende vereisten weer te geven, of om bepaalde technische of beveiligingsmaatregelen aan te pakken problemen. Dergelijke wijzigingen zullen de belangrijkste kenmerken van de Goederen niet veranderen en zullen normaal gesproken geen invloed hebben op uw gebruik van die Goederen. Als er echter een wijziging wordt aangebracht die van invloed is op uw gebruik van de Goederen, zal u passende informatie worden verstrekt.

5.6           We doen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat alle prijzen die op Onze Site worden weergegeven correct zijn op het moment dat we online gaan. We behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen en om van tijd tot tijd en indien nodig speciale aanbiedingen toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die u al hebt geplaatst (let echter op subartikel 5.9 met betrekking tot btw).

5.7           Alle prijzen worden door ons gecontroleerd voordat we uw bestelling accepteren. In het onwaarschijnlijke geval dat wij onjuiste prijsinformatie hebben getoond, zullen wij schriftelijk contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van de fout. Als de juiste prijs lager is dan de prijs die werd weergegeven bij het plaatsen van uw bestelling, brengen we u gewoon het lagere bedrag in rekening en gaan we door met het verwerken van uw bestelling. Als de juiste prijs hoger is, geven Wij u de mogelijkheid om de Goederen tegen de juiste prijs te kopen of om uw Bestelling (of het betreffende deel ervan) te annuleren. We zullen in dit geval niet doorgaan met het verwerken van uw Bestelling totdat u heeft gereageerd. Als we binnen 28 dagen geen reactie van u ontvangen, zullen we uw bestelling als geannuleerd beschouwen en u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5.8           In het geval dat de prijs van de Goederen die u hebt besteld verandert tussen het plaatsen van uw Bestelling en het verwerken van die Bestelling door ons en het ontvangen van de betaling, wordt u de prijs in rekening gebracht die op Onze Site wordt weergegeven op het moment van het plaatsen van uw Bestelling.

5.9           Alle prijzen op Onze Site zijn inclusief btw. Als het btw-tarief verandert tussen het plaatsen van uw bestelling en het door ons ontvangen van de betaling, wordt het verschuldigde btw-bedrag automatisch aangepast bij het ontvangen van de betaling. Onze prijzen blijven hetzelfde voor bestellingen die buiten de EU worden geleverd, ook al is er geen btw verschuldigd over dergelijke bestellingen.

5.10        Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van Goederen die op Onze Site worden weergegeven. Voor meer informatie over bezorgkosten verwijzen wij u naar het gedeelte 'Uitchecken' van de site. Leveringsopties en gerelateerde kosten worden aan u gepresenteerd als onderdeel van het bestelproces.

  1. Bestellingen Hoe contracten tot stand komend

6.1           Onze site leidt u door het bestelproces. Voordat u uw Bestelling indient, krijgt u de gelegenheid om uw Bestelling te bekijken en te wijzigen. Zorg ervoor dat u uw Bestelling zorgvuldig heeft gecontroleerd voordat u deze verzendt.

6.2           Als u ons tijdens het bestelproces onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Als we uw bestelling niet kunnen verwerken vanwege onjuiste of onvolledige informatie, zullen we contact met u opnemen om te vragen deze te corrigeren. Als u ons niet binnen een redelijke termijn na ons verzoek de juiste of volledige informatie verstrekt, zullen wij uw bestelling annuleren en het contract als beëindigd beschouwen.

6.3           Geen enkel onderdeel van Onze Site vormt een contractueel aanbod dat kan worden aanvaard. Uw bestelling vormt een contractueel aanbod dat wij, naar eigen goeddunken, kunnen accepteren. Onze ontvangstbevestiging van uw Bestelling betekent niet dat we deze hebben geaccepteerd. Onze acceptatie wordt aangegeven doordat Wij u een Orderbevestiging per e-mail sturen. Pas nadat we u een orderbevestiging hebben gestuurd, is er een juridisch bindend contract tussen ons en u.

6.4          Orderbevestigingen bevatten de volgende informatie:

6.4.1Jouw bestellingsnummer;

6.4.2Bevestiging van de bestelde Goederen inclusief volledige details van de belangrijkste kenmerken van die Goederen;

6.4.3Volledig gespecificeerde prijzen voor de bestelde Goederen inclusief, indien van toepassing, belastingen, levering en andere extra kosten;

6.5           We voegen ook een papieren exemplaar van de Orderbevestiging bij uw Goederen.

  1. Betaling

7.1           Betaling voor Goederen en gerelateerde bezorgkosten moet altijd vooraf worden gedaan en u wordt gevraagd om te betalen tijdens het bestelproces. De door u gekozen betaalmethode wordt pas in rekening gebracht nadat wij uw goederen hebben verzonden.

7.2         We accepteren de volgende betaalmethoden op onze site:

7.2.1Debet- of creditcard;

7.2.2Paypal;

7.2.3      Apple Pay;

7.2.4      Klarna. 

8.Garantie:

8.1         Alle producten die zijn gekocht bij Revolutionworks Ltd (Revolutionworks) worden gedekt door een garantie dat het gekochte product vrij is van defecten in materiaal of vakmanschap gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke eindgebruiker. De datum van aankoop betekent de datum waarop het product is verzonden door Revolutionworks/of is gekocht bij een officiële Revolutionworks-dealer. Als het product niet online is gekocht, is een bewijs van aankoopdatum vereist. Indien het product niet aan deze garantie voldoet en de koper Revolutionworks binnen de garantietermijn schriftelijk op de hoogte stelt, zal Revolutionworks:

Stuur gratis alle benodigde vervangende onderdelen die nodig zijn om het product waar mogelijk te repareren. Als dit het probleem nog steeds niet oplost, breng het product dan terug naar de plaats van aankoop. Als u uw product online op Revolutionworks hebt gekocht, stuur het product dan samen met een begeleidende brief met een beschrijving van wat er mis is en uw adres terug naar: Revolutionworks Ltd,Unit 33, Filwood Green Business Park, 1 Filwood Park LaneBristol, BS4 1ET, Verenigd Koninkrijk

Alvorens Revolutionworks het product vervangt, is Revolutionworks gerechtigd van koper te verlangen dat het product op kosten van koper ter inspectie aan Revolutionworks wordt geretourneerd. Een vervangend product wordt verzonden naar het adres dat op uw begeleidende brief staat. Revolutionworks zal hiervoor de kosten dekken. Let op, uw garantie is niet geldig als:

-Het product is beschadigd door verkeerd gebruik of het is gebruikt in een andere toepassing waarvoor het niet is ontworpen.
-Elk onderdeel van het product is aangesloten op een onjuiste voeding.
-U heeft uw product bij een derde partij gekocht (d.w.z. niet bij Revolutionworks of een officiële Revolutionworks-dealer).

-Het product is gerepareerd of heeft geprobeerd te worden gerepareerd. Dit omvat demontage of gedeeltelijke demontage.
-Het beoordelingslabel van de fabrikant is gewijzigd, onleesbaar gemaakt of verwijderd.

Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

9. Onze aansprakelijkheid jegens consumenten

9.1     Wij zijn verantwoordelijk voor alle voorzienbare verliezen of schade die u zou kunnen lijden als gevolg van Onze schending van deze Verkoopvoorwaarden (of het Contract) of als gevolg van Onze nalatigheid. Verlies of schade is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg is van Onze schending of nalatigheid of als het door u en ons wordt overwogen bij het tot stand komen van het Contract. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is.

9.2        We leveren alleen goederen voor huishoudelijk en privégebruik door consumenten. We geven geen garantie of vertegenwoordiging dat de Goederen geschikt zijn voor commercieel, zakelijk of industrieel gebruik van welke aard dan ook (inclusief wederverkoop). Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, onderbreking van zaken of voor enig verlies van zakelijke kansen.

9.3        Niets in deze Verkoopvoorwaarden is bedoeld om Onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Onze nalatigheid (inclusief die van Onze werknemers, agenten of onderaannemers); of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

9.4        Niets in deze Verkoopvoorwaarden is bedoeld om uw wettelijke rechten als consument uit te sluiten of te beperken. Raadpleeg uw plaatselijke Citizens Advice Bureau of Trading Standards Office voor meer informatie over uw wettelijke rechten.

10. Gebeurtenissen buiten onze controle (overmacht)

10.1        Wij zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging bij het uitvoeren van Onze verplichtingen wanneer die tekortkoming of vertraging het gevolg is van een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Dergelijke oorzaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot: stroomuitval, uitval van internetproviders, stakingen, lock-outs of andere industriële acties door derden, rellen en andere burgerlijke onlusten, brand, ontploffing, overstroming, stormen, aardbevingen, verzakkingen, handelingen van terrorisme (bedreigd of feitelijk), oorlogshandelingen (verklaard, niet-aangegeven, bedreigd, feitelijk of oorlogsvoorbereidingen), epidemieën of andere natuurrampen, of enige andere gebeurtenis die buiten onze redelijke controle ligt.

10.2        Als er zich een gebeurtenis voordoet die wordt beschreven in deze Clausule 11 en die waarschijnlijk een nadelige invloed heeft op Onze uitvoering van onze verplichtingen onder deze Verkoopvoorwaarden:

10.2.1We zullen u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is informeren;

10.2.2We zullen alle redelijke stappen ondernemen om de vertraging tot een minimum te beperken;

10.2.3Voor zover we de vertraging niet tot een minimum kunnen beperken, worden Onze betrokken verplichtingen onder deze Verkoopvoorwaarden (en dus het Contract) opgeschort en worden alle tijdslimieten waaraan we gebonden zijn dienovereenkomstig verlengd;

10.2.4We zullen u informeren wanneer het evenement buiten Onze controle voorbij is en indien nodig details verstrekken over nieuwe datums, tijden of beschikbaarheid van Goederen;

10.2.5Als het evenement buiten onze controle langer dan 28 dagen duurt, zullen wij het contract annuleren en u van de annulering op de hoogte stellen. Alle aan u verschuldigde restituties als gevolg van die annulering zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan u worden betaald en in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop het Contract is geannuleerd;

10.2.6Als een gebeurtenis buiten onze controle plaatsvindt en langer dan 14 dagen aanhoudt en u het contract als gevolg daarvan wilt annuleren, kunt u dit op elke gewenste manier doen, maar voor uw gemak bieden wij een annuleringsformulier op onze site aanNeem contact op. Als u liever rechtstreeks contact met ons opneemt om te annuleren, gebruik dan de volgende gegevens:

E-mail: hello1@revolutionworks.com;

Geef ons in elk geval uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bestelnummer. Alle aan u verschuldigde restituties als gevolg van een dergelijke annulering zullen aan u worden betaald zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop het Contract is geannuleerd.

11.Communicatie- en contactgegevens

11.1        Als u contact met ons wilt opnemen met algemene vragen of klachten, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via hello@revolutionworks.com,

11.2        Neem voor zaken met betrekking tot de Goederen of uw Bestelling contact met Ons op via e-mail op hello@revolutionworks.com.

11.3        Neem voor zaken met betrekking tot annuleringen contact met ons op via e-mail op hello@revolutionworks.com, of raadpleeg de relevante clausules hierboven.

12.Klachten en feedback

12.1        We verwelkomen altijd feedback van onze klanten en hoewel we altijd al het redelijke doen om ervoor te zorgen dat uw ervaring als klant van Ons positief is, willen we niettemin van u horen als u een reden tot klagen heeft.

12.2        Als u een klacht wilt indienen over enig aspect van uw omgang met ons, neem dan op een van de volgende manieren contact met ons op:

12.2.1Per e-mail, gericht aan de afdeling Klachten op:hallo@revolutionworks.com;

 13. Andere belangrijke voorwaarden

13.1        We kunnen Onze verplichtingen en rechten onder deze Verkoopvoorwaarden (en onder het Contract, indien van toepassing) overdragen (toewijzen) aan een derde partij (dit kan bijvoorbeeld gebeuren als We Ons bedrijf verkopen). Indien dit zich voordoet, wordt u door Ons schriftelijk op de hoogte gesteld. Uw rechten onder deze verkoopvoorwaarden worden niet aangetast en onze verplichtingen onder deze verkoopvoorwaarden worden overgedragen aan de derde partij die eraan gebonden blijft.

13.2        U mag uw verplichtingen en rechten onder deze Verkoopvoorwaarden (en onder het Contract, indien van toepassing) niet overdragen (toewijzen) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Wij mogen deze opdracht niet toestaan.

13.3        Het Contract is tussen u en Ons. Het is niet bedoeld om een andere persoon of derde partij op enigerlei wijze te bevoordelen en geen enkele persoon of partij zal het recht hebben om enige bepaling van deze Verkoopvoorwaarden af te dwingen. Dit is onderworpen aan sub-clausule 16.2 en elke koper aan wie de garantie is overgedragen onder die sub-clausule zal het recht hebben om de garantie af te dwingen.

13.4        Als een van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank of andere autoriteit, worden die bepaling(en) geacht te zijn gescheiden van de rest van deze Verkoopvoorwaarden. De rest van deze Verkoopvoorwaarden zijn geldig en afdwingbaar.

13.5        Geen verzuim of vertraging door ons bij het uitoefenen van onze rechten onder deze verkoopvoorwaarden betekent dat we afstand hebben gedaan van dat recht, en geen verklaring van afstand door ons van een schending van een bepaling van deze verkoopvoorwaarden betekent dat we afstand doen van elke volgende schending van dezelfde of enige andere bepaling.

13.6        We kunnen deze Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd herzien als reactie op wijzigingen in relevante wetten en andere regelgevende vereisten. Als we deze verkoopvoorwaarden wijzigen omdat ze betrekking hebben op uw bestelling, zullen we u redelijkerwijs van tevoren op de hoogte stellen van de wijzigingen en details verstrekken over hoe u kunt annuleren als u er niet tevreden mee bent. Als u ervoor kiest om te annuleren, moet u alle getroffen Goederen die u al hebt ontvangen retourneren en zullen wij zorgen voor een volledige terugbetaling (inclusief verzendkosten) die binnen 14 dagen na uw annulering zal worden betaald.

14. Recht en jurisdictie

14.1        Deze Verkoopvoorwaarden en de relatie tussen u en Ons (al dan niet contractueel) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht.

14.2        Als u een consument bent, zijn alle geschillen met betrekking tot deze Verkoopvoorwaarden, de relatie tussen u en Ons, of zaken die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (al dan niet contractueel) onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland, Wales, Schotland of Noord-Ierland, zoals bepaald door uw woonplaats.

14.3        Als u een bedrijf bent, zijn alle geschillen met betrekking tot deze Verkoopvoorwaarden, de relatie tussen u en Ons, of alle zaken die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (al dan niet contractueel) onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales .